Hoe vaak komt ADHD voor?

ADHD komt voor bij 3 tot 5% van de schoolkinderen1. Dit betekent dat er in een gemiddelde klas minstens één of twee kinderen met ADHD zitten. In Nederland worden niet alle kinderen die druk of impulsief zijn of die moeite hebben zich te concentreren, onderzocht. Daardoor wordt ADHD niet in alle gevallen herkend. Dit geldt zeker voor kinderen en jongeren met ADD. Doordat ze niet zo druk zijn, vallen ze veel minder op en worden ze minder als storend ervaren dan kinderen en jongeren met hyperactiviteit.

ADHD komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. De verhouding is ongeveer vier jongens op één meisje. Het is echter gebleken dat het juist bij meisjes vaak niet herkend wordt. Bij meisjes lijkt ADD vaker voor te komen dan bij jongens. Bij jongens wordt vaker ADHD gezien1,2.

1. Multidisciplinaire richtlijn ADHD, Trimbos instituut, 2005

2. Multidisciplinaire richtlijn ADHD, Patiëntenversie voor ouders, Trimbos instituut, 2007