Is ADHD het enige probleem?

Meestal hangen de problemen van de kinderen en jongeren uitsluitend met ADHD of ADD samen, maar het komt ook voor dat kinderen en/of jongeren met ADHD of ADD ook andere problemen hebben.

Dit zijn problemen die vaak voorkomen naast ADHD:

  • Gedragsstoornissen: veel liegen, stelen, spijbelen, vandalisme, en dergelijke, en oppositioneel-opstandige gedragsstoornis (dat houdt in: voortdurend en abnormaal tegenwerkend en opstandig gedrag);
  • Angst en depressiviteit: kinderen met ADHD hebben vaak een slecht beeld van zichzelf (lage eigenwaarde) of voelen zich onzeker omdat ze slecht presteren op school of moeilijk vrienden maken;
  • Taalproblemen: lees- en schrijfproblemen, zoals dyslexie;
  • Onhandigheid;
  • Tics: bewegingen of geluiden die iemand telkens maakt.

Ook komt het voor dat tieners en jongvolwassenen die als kind ADHD hadden, later slecht meekomen op school en zelfs crimineel gedrag vertonen. Bij degenen die ADHD hadden gehad zie je dit vaker dan bij degenen die geen ADHD hadden.