Het ADHD-team

De medisch specialisten die zich bezighouden met ADHD zijn kinder- en jeugdpsychiaters en kinderartsen. Vaak werken ze in een team met andere zorgverleners zoals gespecialiseerde verpleegkundigen en klinisch psychologen.

Het kan zijn dat de specialist tijdens het eerste consult je kind niet meteen volledig onderzoekt. Misschien omdat hij of zij vindt dat advies en ondersteuning in jullie geval de problemen voldoende kan verbeteren. Als dat niet werkt, dan is er waarschijnlijk een uitgebreider onderzoek nodig.

Zo’n uitgebreid onderzoek kan een aantal consulten beslaan en er kunnen meerdere specialisten van het team bij betrokken zijn. De specialisten zullen het gedrag van het kind voortdurend observeren. Daarbij realiseren ze zich dat het gaat om een momentopname, dus dat het kan zijn dat dit niet het gebruikelijke gedrag van het kind is.

Een volledig onderzoek bestaat gewoonlijk uit:

 1. Een gesprek met de ouders waarbij wordt gevraagd naar de volgende aspecten:
  • de gedragsproblemen van het kind;
  • de familie (zijn er meer familieleden met dergelijke problemen?);
  • informatie over de zwangerschap en de geboorte;
  • nformatie over de ontwikkeling van het kind (wanneer het begon met lopen, praten, enz.);
  • eventuele eerdere andere medische problemen en medicijnen;
  • verhoudingen binnen de familie.
    
 2. Een gesprek met het kind, met aandacht voor de volgende aspecten:
  • hoe het met het kind gaat in het gezin, op school en met vrienden;
  • of het depressief of angstig overkomt;
  • wat het kind zelf van die problemen vindt en hoe het hiermee omgaat.
    
 3. Contact met de school of het kinderdagverblijf
  • Het team zal ook informatie willen krijgen van de leerkrachten of begeleiders van het kind over hoe het zich de laatste tijd gedraagt en hoe de schoolprestaties zijn. Ook zullen ze willen weten hoe de verhouding tussen de leerkracht en het kind is, hoe de leerkracht omgaat met het gedrag van het kind en hoe eventuele problemen zich hebben ontwikkeld sinds het kind naar school gaat.
    
 4. Een lichamelijk onderzoek
  • Hierbij horen onder andere een oog- en gehoortest.

Het kan zijn dat aan de ouders, de leerkrachten en het kind wordt gevraagd om vragenlijsten in te vullen om een vollediger beeld te krijgen van de verschijnselen.

Verder kan aan het kind gevraagd worden om een IQ-test te maken, vooral wanneer het leerproblemen heeft. Voor een onderzoek naar ADHD wordt niet standaard een hersenscan of een EEG (een test om de hersenactiviteit te meten) uitgevoerd, maar dat kan wel nodig zijn als er andere problemen meespelen, bijvoorbeeld als het kind in het verleden epileptische aanvallen heeft gehad..