Goed voorbereid naar de dokter

Als je je goed voorbereidt op een gesprek met je arts, voorkom je dat je achteraf nog allerlei vragen hebt. Daarom vind je hieronder tips om het gesprek met je arts goed voor te bereiden. Zo kun je niets vergeten en stap je met de juiste informatie weer naar buiten. Prettig voor jezelf én voor je arts. Want samen hebben jullie hetzelfde doel voor ogen: een goede behandeling! Achterin deze gids vind je bovendien een korte vragenlijst die je als geheugensteuntje kunt gebruiken bij de arts.

Tips:

 • Schrijf je vragen van tevoren op. Laat onder elke vraag wat ruimte over zodat je het antwoord kunt opschrijven.
 • Schrijf van tevoren in steekwoorden op wat je klachten zijn, wat er niet goed gaat of ging. Geef voorbeelden!
 • Meld ook positieve punten, dus dingen die juist wel goed gaan.
 • Vraag op school, stageplaats of het werk hoe ze het vinden dat het gaat. Misschien heeft een leraar, stagebegeleider, baas, klasgenoot of medestudent nog een onderwerp dat je met je arts moet bespreken.
 • Schrijf zaken op die belangrijk kunnen zijn voor de arts. Bijvoorbeeld:
  • Hoe lang heb je de klachten al: weken, maanden, jaren of zolang je je herinnert?
  • Heb je de klachten overal of alleen op school/thuis/bij familie of bij vrienden/op de sportclub?
  • Zijn er meer mensen in de familie die dezelfde klachten hebben?
  • Hoe verliepen de zwangerschap en de tijd vlak na de geboorte, als peuter of op het kinderdagverblijf?
 • Zijn er (vroeger) medische problemen (geweest)? Ziekenhuisopnames?
 • Welke medicijnen gebruik je, en waarvoor?
 • Wees niet bang dat je arts het raar vindt als je met zo’n briefje komt. Hij of zij heeft er alleen maar baat bij dat je zo serieus te werk gaat!
 • Geen enkele vraag is dom! Je kunt álles met je arts bespreken.
 • Vraag of er iemand met je meegaat (liefst beide ouders):
  • twee onthouden en begrijpen namelijk meestal meer dan één;
  • soms is het voor ouders prettig om even met de arts te overleggen zonder dat het kind met ADHD erbij is.
 • Als het gesprek over je kind gaat, vraag dan aan je kind of er bepaalde onderwerpen zijn die hij of zij wil bespreken. Noteer die op het lijstje.
 • Probeer goed uit te leggen wat je voelt en waarover je je zorgen maakt.
 • Vraag jezelf goed af of je wilt dat je kind bij het eerste gesprek (over de voorgeschiedenis) aanwezig is. Er zijn namelijk kinderen - met name oudere kinderen - die het niet prettig vinden om daar bij te zitten. Bespreek dit ook met de arts.