Hulp bij andere problemen

ADHD gaat vaak gepaard met andere problemen, zoals slechte sociale vaardigheden, weinig zelfvertrouwen of leerproblemen. Hiervoor kan specifieke hulp geboden worden, bijvoorbeeld:

  • training in sociale vaardigheden om relaties op te bouwen en agressief gedrag te vermijden;
  • begeleiding om het zelfvertrouwen te verbeteren;
  • speciale leerkrachten om leerlingen met leerproblemen of gedragsstoornissen extra te helpen (‘remedial teaching’).

Durf om hulp en begrip te vragen
ADHD en ADD hebben gevolgen voor degene die het heeft én voor zijn directe omgeving. Niemand kan er iets aan doen. Je hoeft niet zelf alles op te lossen. Durf om begrip en hulp te vragen als dat nodig is. Een luisterend oor, iemand die bijspringt om je even te ontlasten: vraag erom. Mensen zullen het niet altijd uit zichzelf aanbieden, maar zijn vaak best bereid om een helpende hand toe te steken.