De juiste dosis

Er bestaat geen standaard dosis voor ADHD-medicijnen – wat de juiste dosis is, is voor ieder kind anders. Gewoonlijk begint de specialist met een lage dosis, die daarna geleidelijk wordt verhoogd. Hierbij zoekt de specialist het beste evenwicht tussen doeltreffendheid en bijwerkingen. Tijdens deze fase kan aan ouders en leerkrachten worden gevraagd om het gedrag van het kind intensief te observeren aan de hand van standaard vragenlijsten. Als je wilt kun je stoppen met stimulantia. De stoffen zijn snel uit het lichaam verdwenen. Het is raadzaam om dit geleidelijk te doen om beter te wennen aan een leven zonder medicijnen. Stop daarom nooit op eigen houtje, maar overleg altijd met je arts.

Als je merkt dat jij of je kind tijdens het gebruik van je medicijnen vreemd reageert, bijvoorbeeld verward gaat praten, kan dat betekenen dat de dosis te hoog is. Andere verschijnselen die daarop duiden, zijn als het kind helemaal in zichzelf gekeerd raakt, handelt als een automaat of soms té rustig is. In al deze gevallen moet je direct overleggen met je arts. Hij of zij zal dan de dosis verlagen of adviseren om helemaal met de medicijnen te stoppen.