Duur van de behandeling

‘Gaat wel over als hij groot is’ of ‘hij groeit er wel overheen’. Je hoort het vaak over kinderen met ADHD. Maar de gedragsstoornissen van ADHD verdwijnen lang niet altijd na de puberteit. Hoe lang iemand met ADHD medicijnen moet gebruiken, kan dan ook niet vooraf worden vastgesteld. Bij ongeveer een derde van de kinderen met ADHD worden de problemen wel minder als ze ouder worden, waardoor ze geen medicijnen meer hoeven te gebruiken. Maar bij een derde tot ruim de helft (30 tot 60%) van de kinderen blijven de klachten min of meer aanwezig; ook als ze volwassen zijn. Soms kunnen medicijnen dus jaren nodig blijven. Eventueel kan er tussentijds met de medicijnen gestopt worden (bijvoorbeeld één keer per jaar) om te kijken hoe het zonder medicatie gaat. Stop niet op eigen houtje met de medicijnen, maar altijd in overleg met de arts.

PRAKTISCHE PUNTEN 
Stimulantia kunnen wel eens worden verhandeld. Het poeder uit tabletten of opengebroken capsules is zeer verslavend als het wordt opgesnoven of ingespoten. Als de capsules en tabletten in zijn geheel worden doorgeslikt – zoals de bedoeling is als je ADHD hebt – zijn ze niet verslavend.