Belangrijk om uit te leggen

Geen moeilijke woorden
Kies bij je uitleg liever geen moeilijke woorden, maar praat over korte en duidelijke kenmerken van zowel ADHD als ADD. Waarschijnlijk is dat de beste manier om anderen uit te leggen wat de aandoeningen inhouden. Willen oprecht geïnteresseerde mensen meer weten, dan kun je altijd nog de diepte in.

Aandachtstekort: een verwarrende term
Lastig, die term ‘aandachtstekort’. Die kan tot de nodige verwarring leiden: alsof iemand met ADHD of ADD te weinig aandacht zou krijgen. Vertel wat het echt betekent: dat iemand met ADHD juist te kampen heeft met ‘een tekort aan vermogen om de aandacht voor langere tijd geconcentreerd op iets te richten’.

Geen verzinsel
Heel belangrijk is om te vertellen dat ADHD een echte hersenaandoening is en geen ingebeeld verzinsel, zoals veel mensen denken. Dat het niets te maken heeft met de opvoeding, wat ook veel wordt gedacht.

Praktijkvoorbeelden
Geef zoveel mogelijk concrete voorbeelden. Leg uit dat je je door ADHD en ADD niet goed kunt concentreren en daardoor soms zit te dromen. Dat je onrustig bent en daarom telkens even ‘moet’ opstaan. Dat je (te) impulsief kunt reageren en daardoor de neiging hebt om anderen in de rede te vallen. Probeer overal voorbeelden van te geven. Vertel dat je makkelijk iets vergeet (gymkleren, afspraken) en heel gauw afgeleid bent, bijvoorbeeld door iemand die voorbijloopt of door een geluid. Zeg ook duidelijk dat je daar niets aan kunt doen en dat je het zelf ook vervelend vindt. En heel belangrijk: vertel ook de voordelen: bijvoorbeeld dat je snel denkt en ook snel en vaak goede ideeën hebt.