Privacy verklaring

 

De laatste herziening van dit beleid inzake Privacy & Cookies was op 30 november 2014

Welkom

www.adhd-digitaal.nl heet u welkom! Deze site is eigendom van Janssen Cilag B.V. Dit privacybeleid informeert u over de wijze waarop informatie die u verstrekt via adhd-digitaal.nl wordt verzameld, gebruikt en doorgegeven. Wij adviseren u om de tekst van dit privacybeleid geheel te lezen voordat u informatie verstrekt via deze site. Deze site is bedoeld voor bezoekers uit Nederland.

Privacybeleid

Janssen - Cilag B.V. houdt zich bezig met privacykwesties en wil dat u bekend bent met hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en bekendmaken. Dit Privacybeleid omschrijft onze praktijken in verband met informatie die wij of onze dienstverleners verzamelen via de website of webeigendom (inclusief bijvoorbeeld een mobiele website of applicatie) die door ons wordt uitgevoerd en beheerd en waar vandaan u dit Privacybeleid hebt bereikt (hierna “site” genoemd). Door persoonsgegevens aan ons te geven of door de site te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

INFORMATIEVERZAMELING

Informatie die u verstrekt

Op sommige pagina's van de site kunt u gevraagd worden om persoonsgegevens te versturen zodat u kunt profiteren van specifieke onderdelen (zoals de nieuwsbrief, tips/suggesties, orderverwerking) of om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals sweepstakes of andere promotionele acties). U zult worden geïnformeerd welke informatie vereist is en welke informatie optioneel is.

Wij kunnen de informatie die u hebt ingestuurd combineren met andere informatie die wij over u hebben verzameld, zowel on- als offline, inclusief bijvoorbeeld uw aankoopgeschiedenis. Wij kunnen deze ook combineren met informatie die wij over u hebben ontvangen uit andere bronnen, zoals andere Johnson & Johnson werkmaatschappijen, openbare informatiebronnen (inclusief informatie van uw openbare profielen op sociale media) en andere externe partijen.

Passief verzamelen en gebruiken van informatie

Terwijl u door een site surft, kan bepaalde informatie passief verzameld worden (d.w.z. het wordt vergaard zonder dat u de informatie actief verschaft) met gebruik van verschillende technologieën en middelen, zoals Internet Protocol adressen, cookies, Internet tags en verzameling van surfgegevens.

Lees het Cookiebeleid en bekijk het scherm met Cookie-instellingen voor gedetailleerde informatie over cookies en andere traceertechnologieën die op onze site gebruikt worden. In dit beleid vindt u ook informatie over hoe cookies en traceertechnologieën uitgeschakeld kunnen worden als u het niet eens bent met hun gebruik. Als geen cookies of andere traceertechnologieën uitschakelt, gaan wij er door uw gebruik vanuit dat u ermee instemt.

Hoe we informatie gebruiken en bekendmaken

We gebruiken en maken de informatie bekend die u aan ons hebt gegeven zoals aan u wordt uitgelegd op het moment van verzamelen.

We gebruiken ook informatie van en over u:

 • om op uw vragen te reageren en aan uw verzoeken te voldoen, zoals u de documenten of e-mailwaarschuwingen te sturen waar u om gevraagd hebt;
 • om u belangrijke informatie te sturen met betrekking tot onze relatie met u of betreffende de site, onze voorwaarden en beleid en/of andere administratieve informatie te veranderen; en
 • voor onze bedrijfsdoelen, zoals gegevensanalyse, inspecties, het ontwikkelen van nieuwe producten, onze website verbeteren, onze producten en diensten verbeteren, gebruikstrends van de site identificeren.

Wij maken ook informatie bekend die via de site is verzameld:

 • aan onze externe partners met wie wij gezamenlijk een promotie aanbieden;
 • aan onze externe dienstverleners die diensten leveren als website hosting en beheer, hosting van mobiele toepassingen, gegevensanalyse, betalingsverwerking, orderverwerking, bieden van infrastructuur, IT-diensten, klantenservice, e-mail en reguliere postdiensten, creditcardverwerking, inspectiediensten en andere diensten om ze in staat te stellen diensten te leveren; en
 • aan een externe partij in het geval van reorganisatie, fusie, verkoop, samenwerkingsverbanden, toekenning, overdracht of andere verwerking van een deel of al onze zaken, middelen of aandelen (inclusief in verband met faillissementen of vergelijkbare procedures).

Daarnaast gebruiken en maken we de verzamelde informatie bekend via de site voor zover wij dat nodig of geschikt achten: (a) voor zover toegestaan door de geldende wetgeving, inclusief wetten buiten het land waar u woont; (b) om aan het wettelijke proces te voldoen; (c) om aan verzoeken te voldoen van openbare en overheidsinstanties, inclusief openbare en overheidsinstanties buiten het land waar u woonachtig bent; (d) om onze algemene voorwaarden te bekrachtigen; (e) om onze activiteiten of die van onze gelieerde bedrijven te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en/of dat van onze gelieerde bedrijven, u of anderen te beschermen; en (g) om ons in staat te stellen beschikbare oplossingen toe te passen of de schade waar wij mee te maken krijgen te beperken. We kunnen ook de via de site verzamelde informatie op andere manieren met uw instemming gebruiken en bekendmaken.

Wij gebruiken en maken informatie ook bekend die wij passief hebben verzameld zoals hierboven beschreven, onder “Passief verzamelen en gebruiken van informatie” en voor andere doeleinden, behalve waar wij volgens de geldende wet anderszins verplicht zijn (bijvoorbeeld als wij dergelijke informatie dienen te behandelen als zijnde persoonsgegevens). Daarnaast kunnen we informatie die niet persoonlijk is gebruiken en bekendmaken voor elk willekeurig doel.Als we informatie die niet persoonlijk is combineren met informatie dat dat wel is (zoals het combineren van uw naam met uw geografische locatie) zullen wij de gecombineerde informatie behandelen als persoonlijke informatie zolang als deze gecombineerd is. 

WEBSITES EN DIENSTEN VAN DERDEN

Dit Privacybeleid is niet gericht op en wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy, informatie en andere praktijken van derden, inclusief derden die een site of webeigendom exploiteren (inclusief, zonder beperking, alle toepassingen) die beschikbaar is via deze site of waarvan deze site een link bevat. De beschikbaarheid van of plaatsen van een link naar een dergelijke site of eigendom op de site houdt geen aanbeveling in van ons of onze gelieerde bedrijven. 

BEVEILIGING

Wij maken gebruik van redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om de persoonlijke informatie in ons bezit te beschermen. Helaas kan voor geen enkele gegevensoverdracht over het internet noch voor enig gegevensopslagsysteem een 100% veiligheidsgarantie worden geboden. Als u reden hebt om te denken dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u denkt dat de beveiliging van een van uw accounts bij ons is geschaad), neem dan onmiddellijk contact op met ons over dit probleem conform de sectie “Contact met ons opnemen” hieronder.

BEWAARPERIODE

We zullen uw persoonlijke informatie bewaren zolang dit nodig is voor de in dit Privacybeleid samengevatte doeleinden, tenzij een langere bewaarperiode vereist of toegestaan is door de wet of om anderszins aan een wettelijke verplichting te voldoen.

GEBRUIK VAN DE SITE DOOR MINDERJARIGEN

De site is niet gericht op personen jonger dan 18 jaar en wij vragen van deze personen dat zij geen Persoonlijke Informatie via deze site verstrekken.

GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERDRACHT

Uw persoonlijke informatie kan in elk willekeurig land waar we faciliteiten of dienstverleners hebben, worden opgeslagen en verwerkt. Door onze site te gebruiken of door ons toestemming te geven (waar wettelijk verplicht), gaat u akkoord met de overdracht van informatie naar landen anders dan het land waar u woonachtig bent, inclusief de Verenigde Staten, die andere gegevensbeschermingswetten kunnen hanteren dan in uw eigen land.

GEVOELIGE INFORMATIE

Behalve als wij het specifiek verzoeken of vragen, vragen wij u ons geen gevoelige persoonlijke informatie te sturen of aan ons bekend te maken (bijv. informatie met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke mening, religie of andere overtuigingen, gezondheid, criminele achtergrond of lidmaatschap van een vakbond) op of via de site of anderszins. In die gevallen waar we u vragen ons gevoelige informatie te verstrekken, doen wij dit met uw uitdrukkelijke toestemming.

UPDATES VAN DIT PRIVACYBELEID

Wij kunnen dit Privacybeleid wijzigen. Kijk ook even bij de “LAATST BIJGEWERKT” legenda bovenaan deze pagina om te kijken wanneer dit beleid voor het laatst is bijgewerkt. Veranderingen in dit Privacybeleid treden in werking als wij het herziene Privacybeleid op de site zetten. Uw gebruik van de site na deze wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met het herziene Privacybeleid.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Neem als u vragen hebt over dit Privacybeleid contact met ons op via: 

Janssen-Cilag B.V.
Graaf Engelbertlaan 75
4837 DS Breda

Telefoon: 0800 242 42 42

E-mail: Janssen@jacnl.jnj.com

Beleid inzake cookies

Welkom bij www.adhd-digitaal.nl. Deze site is het eigendom van Janssen-Cilag B.V.  Dit beleid inzake cookies is bedoeld om u te informeren over onze praktijken betreffende het verzamelen van informatie van u via cookies en andere traceringtechnologieën als u onze website bezoekt.

Overzicht van de regels inzake toestemming voor cookies

Onder de wetgeving van de EU zijn organisaties die via websites cookies op de computers van bezoekers plaatsen, verplicht toestemming te vragen nadat ze duidelijke en uitgebreide informatie hebben verstrekt over hoe cookies op de websites worden gebruikt.

Om aan deze vereiste te voldoen, hebben we de volgende vier stappen genomen:

 1. Geïdentificeerd welke cookies en andere traceringtechnologie door deze website worden gebruikt, met welk doel ze worden gebruikt en aanverwante informatie, zoals wanneer ze vervallen en of ze eigen cookies zijn of die van derden.
 2. Beoordeeld in welke mate deze cookies inbreuk maken op de verwachtingen betreffende privacy van de bezoekers, gebaseerd op de in (i) hierboven verzamelde informatie.
 3. 'Duidelijke en uitgebreide' informatie verstrekt over websitecookies met het passende niveau van openbaarmaking dat overeenstemt met de mate van privacy-inbreuk van elk cookie (Zie de lijst met Cookie-instellingen).
 4. Een passende strategie vastgesteld om toestemming te verkrijgen voor websitecookies, waarbij rekening wordt gehouden met het type gebruik en de mate van privacy-inbreuk. Bepaalde types cookies kunnen in aanmerking komen voor juridische uitzonderingen en waar dit het geval is, is geen toestemming nodig voor deze cookies.

Toestemmingsstrategieën die op deze website worden gebruikt

De Europese normen voor het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van cookies en vergelijkbare traceringstechnologie (zoals traceringspixels en websitescripts) ('Cookies') veranderen voortdurend, en hoewel eerdere, uitdrukkelijke toestemmingsstrategieën (of 'opt-in'-strategieën) juridisch de sterkste oplossing vormen voor het verkrijgen van toestemming, kunnen ze de ervaring van de bezoeker hinderen en legitieme gegevensverzameling via de website negatief beïnvloeden.

Als alternatief stellen impliciete toestemmingsstrategieën ons in staat om toestemming aan te nemen waar bezoekers geen Cookies weigeren (of 'opt-out'), nadat duidelijke zichtbare toelichtingen over Cookies en eenvoudige, direct toegankelijke Cookie-instellingen op granulair niveau zijn verstrekt (Raadpleeg de lijst met Cookie-instellingen). Op die manier kunnen bezoekers de Cookies accepteren waartegen ze geen bezwaar hebben en de Cookies weigeren die ze niet willen accepteren.

De toestemmingsstrategie die passend is voor elk bepaald type Cookie, is afhankelijk van de mate van privacy-inbreuk van dat Cookie. Hierbij wordt met het volgende rekening gehouden:

 • Wie het Cookie stuurt (d.w.z. eigen cookie of van derden)
 • Welke gegevens via het Cookie worden verzameld
 • Wat het doel van het Cookie is
 • Hoe lang het actief blijft
 • De aard van de website waarvan het wordt verstuurd

Voor Cookies waarvoor toestemming vereist is, volgen we een benadering met drie niveaus om goedkeuring van de bezoekers te krijgen:

 • Voor Cookies met een kleine mate van privacy-inbreuk: We publiceren duidelijke gegevens in het beleid inzake Cookies en geven een eenvoudige manier om Cookies te weigeren; we nemen aan dat bezoekers toestemmen wanneer ze Cookies niet weigeren.
 • Voor Cookies met een gemiddelde mate van privacy-inbreuk: We gebruiken dezelfde strategie als voor Cookies met een kleine mate van privacy-inbreuk en plaatsen gegevens over het gebruik van Cookies in context op passende plaatsen op de website (bijv. we plaatsen gegevens over Cookies rond betreffende advertenties of andere websitefunctionaliteit die afhankelijk is van deze Cookies).
 • Voor Cookies met een hoge mate van privacy-inbreuk: We zullen een voorafgaande toestemmingsstrategie implementeren (bijv. het gebruik van een banner of pop-up die van bezoekers toestemming vraagt voor deze Cookies voordat ze verstuurd worden).

Voorafgaande toestemming voor Websites bedoeld voor bezoekers met specifieke gezondheidszaken: Deze website is bedoeld voor bezoekers met specifieke gezondheidszaken. Omdat in de Europese Privacy wetgeving gezondheid gerelateerde gegevens als “gevoelig” wordt geclassificeerd , wordt het verzamelen van Cookie gegevens gezien als privacy-inbreuk. Daarom hebben wij een voorafgaande toestemmingsstrategie geïmplementeerd voor bepaalde Cookies die verstuurd worden vanaf deze website.

Cookie-gegevens op type, in plaats van op identiteit: Gezien het grote aantal Cookies dat vanaf websites verstuurd wordt, worden Cookies op categorie ingedeeld (bijv. advertentiecookies, analytische cookies.) Hierdoor worden de Cookie-gegevens eenvoudiger en gemakkelijker te begrijpen voor consumenten.

N.B. De lijst met Cookie-instellingen geeft informatie over de doelen, de duur van het actief blijven van de Cookie en verwijzingen naar hoe Cookies te weigeren

Koppeling naar andere websites

Deze site kan koppelingen of verwijzingen naar andere websites bevatten. Denk eraan dat wij de Cookies/traceringstechnologie van andere websites niet  in beheer hebben, en dat dit beleid inzake Cookies niet van toepassing is op die website.

Hoe neemt u contact met ons op

Als u vragen, opmerkingen, verzoeken of bezorgdheden hebt met betrekking tot dit privacy beleid of de manier van informatieverwerking op deze site, kunt u als volgt contact met ons opnemen:

Janssen-Cilag B.V.

Graaf Engelbertlaan 75

4837 DS Breda

Telefoon: 0800 242 42 42

E-mail: Janssen@jacnl.jnj.com

Wijzigingen van dit beleid inzake Cookies

Als dit beleid inzake Cookies wordt gewijzigd, wordt het herziene beleid gepubliceerd. De laatste herziening van dit beleid inzake Cookies was op 30 november 2014.

 

Instellingenpaneel voor cookies

Analytische cookies en technologieën
Google Analytics __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz

Doel
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers onze site gebruiken. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en de site te verbeteren. De cookies verzamelen informatie in geanonimiseerde vorm, waaronder het aantal bezoekers van de site, vanaf welke adressen bezoekers op de site zijn gekomen en de pagina’s die ze hebben bezocht.

Vervaldatum
Sommige cookies die voor dit doel worden geplaatst, worden automatisch van uw apparaat verwijderd zodra u uw browser sluit. Andere kunnen tot 24 maanden na uw laatste bezoek aan onze site op uw apparaat blijven staan.

Hoe blokkeren
Als u niet door Google Analytics gevolgd wilt worden, kunt u zich afmelden door naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl te gaan.
 

Cookies en technologieën voor het delen van content
Facebook: datr

Doel
Met deze cookies en technologieën kunt u pagina’s en content die u interessant vindt op onze site delen via sociale netwerksites of andere websites van derden. De bedrijven die deze cookies en technologieën gebruiken, kunnen uw informatie met derden delen en/of uw informatie gebruiken om u gerichte advertenties op andere websites aan te bieden. Sommige cookies die voor dit doel worden geplaatst, kunnen tot 24 maanden na uw laatste bezoek aan onze site op uw apparaat blijven staan. 

Vervaldatum
Sommige cookies die voor dit doel worden geplaatst, kunnen tot 24 maanden na uw laatste bezoek aan onze site op uw apparaat blijven staan.

Hoe blokkeren
Facebook biedt geen cookies aan voor dit doel, maar kan andere technologieën (zoals websitescripts of tracking pixels) gebruiken om uw interactie met onze site vast te leggen. Ga naar http://www.facebook.com/privacy/explanation voor meer informatie over de methoden die Facebook gebruikt om gegevens te verzamelen.
 

Cookies en technologieën voor websitefuncties
YouTube: APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, PREF, SAPISID, SID, SSID, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC

Doel
Deze cookies worden gebruikt om functies op onze website aan te bieden die door derden worden geleverd. Zonder deze cookies zijn bepaalde websitefuncties niet beschikbaar voor onze bezoekers. De gegevens die onze dienstverleners voor dit doel verzamelen, kunnen in geanonimiseerde vorm met derden gedeeld worden en voor gerichte advertentiedoeleinden gebruikt worden.

Vervaldatum
YouTube gebruikt Adobe Flash-bestanden (of ‘Flash-cookies’) voor dit doel. Deze worden voor onbepaalde tijd op uw apparaat opgeslagen, maar kunnen verwijderd worden door de blokkeringsinstructies te volgen. Andere cookies die YouTube voor dit doel plaatst, kunnen tot 24 maanden na uw laatste bezoek aan onze site op uw apparaat blijven staan.

Hoe blokkeren
U kunt Flash-cookies naar keuze accepteren of weigeren door naar het deelvenster Opslaginstellingen website van Adobe te gaan: http://www.macromedia.com/support/documentation/nl/flashplayer/help/settings_manager07.html. Als u niet door YouTube gevolgd wilt worden, kunt u zich afmelden door naar http://www.macromedia.com/support/documentation/nl/flashplayer/help/settings_manager07.html. te gaan. 
 

Johnson & Johnson
Cookies die de website verbeteren: prefLang

Doel
Deze cookies helpen om de prestaties en bruikbaarheid van onze website te verbeteren. Zo kunnen we bijvoorbeeld waarnemen of uw browser kleine websiteprogramma’s (zogeheten ‘scripts’) kan uitvoeren, die extra functionaliteit aan onze website toevoegen of websitevoorkeuren herinneren die u hebt ingesteld (zoals tekengrootte en taalvoorkeur).

Vervaldatum
De cookie die we voor dit doel aanbrengen, wordt automatisch van uw apparaat verwijderd zodra u uw browser sluit.

Hoe blokkeren
U kunt uw browserinstellingen veranderen om deze cookies te accepteren of te weigeren. Omdat de methode daarvoor van browser tot browser verschilt, moet u voor meer informatie in het Help-menu van uw browser kijken.