Gebruikersvoorwaarden

Eigendom
De inhoud van de website adhd-digitaal.nl is, tenzij anders aangegeven, eigendom van of gecontroleerd door Janssen-Cilag B.V. en wordt wereldwijd beschermd door intellectuele eigendomsrechten van de eigenaar. Het staat u vrij om de inhoud of gedeelten ervan naar uw eigen computer te halen (downloaden) voor eigen gebruik mits u het alleen gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het wijzigen of verveelvoudigen van de inhoud is echter niet toegestaan. U mag de inhoud ook niet op een andere manier kopiëren of gebruiken tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Alle berichten die u naar deze website of anderszins per e-mail naar ons zendt, worden behandeld zoals is vastgesteld in de op deze site opgenomen privacyverklaring. Wij behouden ons wel het recht voor de inhoud van deze berichten, met inbegrip van ideeën, uitvindingen, concepten, technieken en procédés, of de daarin besloten kennis te gebruiken voor de doeleinden zoals die zijn verwoord in de privacy verklaring dan wel voor doeleinden die staan vermeld op de plaatsen op deze site waar u informatie kunt invoeren.

Aansprakelijkheid
Janssen-Cilag B.V. doet uiteraard haar uiterste best om actuele en correcte informatie aan te bieden op deze website, maar kan geen garantie geven dat de verstrekte informatie te allen tijde volledig, actueel en correct is. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel ten gevolge van uw toegang, of het niet verkrijgen van toegang, tot deze website. Deze site is bedoeld voor gebruik door ingezetenen van Nederland.

Deze website kan verbindingen ('links') of verwijzingen naar andere sites bevatten ten behoeve van het gemak van de bezoekers van deze site. Janssen-Cilag B.V. kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van sites van derden en kan evenmin aansprakelijk zijn voor enige schade of letsel voortkomend uit de inhoud van die sites.

Wijzigingen van de website
Om er onder meer voor te zorgen dat de informatie op deze website actueel, volledig en correct is, behouden wij ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te verwijderen, wijzigen of aan te vullen, zonder voorafgaande mededeling.

De tekst is het laatst gewijzigd op: 23 maart 2012

© Janssen-Cilag B.V.