ADHD is geen verzinsel

ADHD is een goed omschreven aandoening. Alle belangrijke instanties op medisch gebied erkennen ADHD.

Er zijn mensen die denken dat ADHD een modeverschijnsel is. Dat het een excuus is om druk te zijn, je gymspullen te vergeten of je huiswerk niet af te krijgen. Maar nee, ADHD bestaat echt, het is geen verzinsel. Deskundigen hebben precies beschreven wat ADHD is, welke verschijnselen (‘symptomen’) erbij horen en wanneer je ADHD hebt en wanneer niet. Je leest daar meer over in het volgende hoofdstuk.

Ongeveer 3 tot 5% van de kinderen heeft ADHD1. Dat betekent dat er in iedere basisschoolklas gemiddeld één of twee kinderen met deze aandoening zitten. Bij veel kinderen met ADHD wordt dit echter niet als zodanig herkend. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat hun gedrag niet wordt gezien als reden om met het kind naar de dokter te gaan. Maar daardoor krijgen die kinderen dus geen behandeling voor hun ADHD, met als gevolg dat ze als lastig worden gezien, lesstof minder goed kunnen onthouden en er vooral zelf veel last van hebben. Dat geldt nog meer voor kinderen en jongeren met ADD (zonder de H, oftewel, zonder hyperactiviteit). Die kinderen zijn vaak stil en teruggetrokken en vallen minder op. Kinderen met ADHD vallen door hun drukke gedrag juist wel op. Daardoor wordt de diagnose ADD soms pas laat gesteld en krijgen kinderen en jongeren met ADD ook pas laat een behandeling.

1. Multidisciplinaire richtlijn ADHD, Trimbos instituut, 2005