Informatie: praktische geheugensteuntjes

Terug naar het overzicht

Ontwikkeld door:

Janssen-Cilag B.V.

15 Tips voor Ouders

Praktische tips om goed te bewaren

De onderstaande lijst bestaat uit 15 praktische tips voor ouders.

Wat vind jij hiervan?
Rate dit item

Inhoudsopgave

 1. Leer zoveel mogelijk over ADHD
 2. Vraag aandacht
 3. Wees positief
 4. Maak duidelijke regels
 5. Stel vaste patronen in
 6. Geef je kind complimentjes
 7. Beloning
 8. Bouw rust in
 9. Concentreer je op de sterke eigenschappen
 10. Kan niet en wil niet
 11. Zeg hoe je je voelt
 12. Ga niet in discussie
 13. Tel tot drie
 14. Gebruik een time-out
 15. Zorg goed voor jezelf

1. LEER ZOVEEL MOGELIJK OVER ADHD
Dat kan bijvoorbeeld door te praten met mensen die betrokken zijn bij de zorg voor je kind, zoals artsen, verpleegkundigen, psychologen en leerkrachten. Of door boeken te lezen over ADHD – zie hiervoor onze aanbevelingen op pagina 52. Ook op internet is een hoop informatie te vinden, zij het van verschillende kwaliteit. De websites en patiëntenverenigingen die we opgenomen hebben op pagina 53-54 zijn een goed uitgangspunt.

2. VRAAG AANDACHT
Zorg ervoor dat je de volle aandacht van je kind hebt wanneer je instructies geeft.

 • Zet de tv/ radio/ muziek uit
 • Noem het kind bij de naam
 • Bij jonge kinderen: neem ze zachtjes bij de hand en richt hun gezicht naar het jouwe
 • Benader oudere kinderen van voren
 • Kijk hen in de ogen
 • Praat duidelijk, zonder te schreeuwen.

3. WEES POSITIEF
Vertel het kind wat het moet doen, in plaats van wat het niet moet doen. “Daan, wil je je macaroni opeten?” is beter dan “Hou nu eens op met je macaroni te spelen”.

4. MAAK DUIDELIJKE REGELS
en schrijf ze op, zodat er geen discussie kan ontstaan over wat de regels zijn. Richt je op de gedragsproblemen die echt belangrijk zijn voor jou als ouder en de andere gezinsleden en verspil geen energie aan minder belangrijke zaken.

5. STEL VASTE PATRONEN IN
Kinderen met ADHD reageren vaak beter op vaste patronen, omdat ze dan een beter idee hebben van wat ze moeten doen. Een verandering van het patroon leidt af en maakt het kind onzeker. ‘s Morgens klaarmaken voor school of ‘s avonds naar bed gaan zou dus volgens een vaste volgorde moeten gebeuren.

6. GEEF JE KIND COMPLIMENTJES
Probeer de momenten waarop je kind zich goed gedraagt aan te grijpen. Zeg, wanneer het een taak af heeft of als het zich goed gedragen heeft, hoe blij je bent en waarmee je precies blij bent. Prijs het kind direct, niet pas uren of dagen later. Kinderen met ADHD raken gemakkelijk in een negatieve vicieuze cirkel. Dat maakt dat ze een slecht beeld van zichzelf krijgen en daardoor gaan ze zich vervelend of verkeerd gedragen. Streef ernaar om je kind telkens als dat terecht is een complimentje te geven, zodat het als het ware in een warm bad van complimenten terechtkomt. Zo krijgt het een goed gevoel hebben over zichzelf. Dit helpt je kind om zich beter te gedragen.

7. BELONING
Stel een beloningsplan op. Je kind krijgt punten voor goed gedrag en als het een bepaald aantal punten heeft behaald, dan krijgt het iets wat het graag wil hebben en dat van tevoren is afgesproken. Je kunt van alles gebruiken om de punten bij te houden – gouden sterren op een kaart, plastic muntjes in een pot, enz. Je kunt de beloningen koppelen aan korte periodes (bijv. 1 punt voor elke 10 minuten dat het zich goed gedragen heeft tijdens een lange autorit), of aan langere periodes (bijv. 10 punten voor een schoolweek waarin al het huiswerk op tijd af is). ‘Goedgedaankaarten’ kunnen hierbij goed helpen. Deze kun je gratis bestellen via de website www.janssennederland.nl. Hieronder staan een paar voorbeelden waarover je afspraken met je kind kunt maken. Hang de afspraken daarna op een prikbord, de koelkast of een andere centrale plaats, zodat jullie er allebei aan herinnerd worden.

Voorbeelden van taken:

 • je kamer een week opgeruimd houden;
 • je 5 dagen achter elkaar in 10 minuten aankleden;
 • een week lang mama niet onderbreken als ze aan het bellen is.

Voorbeelden van beloningen:

 • 30 minuten langer buiten spelen;
 • 15 minuten extra op de computer;
 • een dvd huren.

8. BOUW RUST IN
Organiseer thuis dingen zo dat ze zo weinig mogelijk stress en confrontatie veroorzaken. Als het bijvoorbeeld een bezoeking is om een middag met je kind te winkelen, zoek dan een tijdstip dat je rustig alleen kunt gaan winkelen. Als je tegen een lange autorit opziet, probeer de reis dan eens op te splitsen in twee of drie kortere ritten met onderbrekingen om iets anders te doen. Ook al zou je kind dit op zijn/haar leeftijd aan moeten kunnen, dan kun je je afvragen of je er wel een punt van moet maken. Vakantie kan nou eenmaal veel stress opleveren, doordat juist dan een strakke dagindeling en andere zaken die een ADHD’er houvast geven, vaak ver te zoeken zijn. Denk na over bestemmingen waarmee je stress voorkomt. Een weekje rustig kamperen kan misschien beter uitpakken dan een verre vliegreis.

9. CONCENTREER JE OP DE STERKE EIGENSCHAPPEN
Stimuleer het zelfvertrouwen van je kind door het te prijzen en aan te moedigen bij de dingen waarin het goed is.

10. KAN NIET EN WIL NIET
Een moeilijk aspect bij de omgang met kinderen met ADHD is het verschil kennen tussen ‘kan niet’ en ‘wil niet’. Voor de beurt spreken, opdrachten vergeten, chaotisch zijn en snel afgeleid zijn, horen allemaal bij ADHD. Hier kan aan gewerkt worden en het kan verbeterd worden, maar het kind kan er niets aan doen en zulke gedragingen komen niet voort uit moedwillige ongehoorzaamheid. Kinderen - ook die zonder ADHD - kunnen zich soms natuurlijk ook opzettelijk misdragen. Als ouder ben je als geen ander in staat om onderscheid te maken tussen onmacht (‘kan niet’) en onwil (‘wil niet’).

11. ZEG HOE JE JE VOELT
als je kind zich slecht gedraagt. In plaats van je kind direct te bekritiseren (bijv. “Je luistert niet”) kun je je kind zeggen welke invloed zijn of haar gedrag heeft op jou als ouder (bijv. “Het maakt me erg verdrietig als je….”)

12. GA NIET IN DISCUSSIE
Er zijn duidelijke regels. Jij kent ze en je kind kent ze. Punt, uit.

13. TEL TOT DRIE
Voorbeeld: vraag, als je kind speelgoed van een ander kind heeft gepakt: “Daan, wil je de dinosaurus teruggeven aan Lucas? Ik tel tot drie. Eén… (wacht 5 seconden)… twee (dringender)… drie.”

14. GEBRUIK EEN TIME-OUT
een soort strafbankje waar je kind even kan afkoelen als het ‘stout’ is geweest. Hiervoor kun je een specifieke plek aanwijzen – een stoel, een traptrede, een hoek – waar het kind een bepaalde tijd (bijv. 5 of 10 minuten) tot bezinning kan komen (zelf kun je dan ook afkoelen). Je kunt hierbij een kookwekker gebruiken. Praat gedurende deze tijd niet tegen je kind en geef hem/haar geen antwoord. Praat na afloop van deze time-out niet meer over het probleem. De tijd is uitgezeten en nu is de lei weer schoon. Als je kind weigert om een time-out te nemen, dreig dan dat hij of zij dan iets niet mag, zoals op de computer spelen of buiten voetballen. Houd het niet bij dreigen, maar voer het dreigement ook uit als dat nodig is.

Misschien wil je kind ook zelf even alleen zijn. Dan kan het een ‘Niet storen’-bordje gebruiken. Stimuleer je kind om het te kleuren en te versieren, zodat het helemaal zijn of haar eigen bordje is.

15. ZORG GOED VOOR JEZELF
Ouder zijn van een kind met ADHD kan uitputtend en deprimerend zijn. Probeer daarom af en toe een pauze van een paar uur of zelfs een paar dagen in te lassen. Het is moeilijk om een goede ouder te zijn als je aan het eind van je Latijn bent.


Klik hier om je tip te versturen

Heb jij een leuke tip voor onze site?